1. Ostutingimused e-poes.

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.ronex.ee (edaspidi Ronexi e-pood) omanik Ronex OÜ vahel Ronexi e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

 1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Ronexi e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

 1.3 Ronex OÜ on õigustatud Ronexi e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.ronex.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.ronex.ee. Ronexi e-poes olevad tootepildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikust tootest. Toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad.

1.4 Ronex OÜl on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:

a) kaup on laost otsa saanud ja ei ole ka võimalik juurde tellida;

b) kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.


2. Hinnad

 2.1. Ronexi e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt valitud makseviisile.

 2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.


3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Kui olete Ronex OÜ püsiklient või partner, siis enne toodete valimist logige sisse. See tagab Teile kliendilepingujärgsed hinnad.

3.2. Seejärel valige tooted ja sisestage nad virtuaalsesse ostukorvi klikates „Lisa korvi“ nupul.

3.3. Seejärel klikake „Ostukorv“-i nupule. Kui Te ei ole „sisseloginud“ klient siis sisestage Ostukorvis Tellija andmed. Olge Tellija andmete täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine. Vajadusel täitke Lisamärkuste lahter, kui on vaja eraldi midagi rõhutada tellitud toodete, transpordi või muude tingimuste kohta.

 3.4. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige toote reas nupule „Uuenda“.

3.5. Valige sobiv transpordi- ja makseviis.

3.6. Toodete müügileping loetakse sõlmituks klikates „linnukese“ Ostutingimuste kasti ja seejärel klikates „Saada tellimus“ nupule.

3.7.  Lisaks Kauba ostu-müügihinnale kohustub Ostja tasuma ka tema poolt ostetava Kauba sihtkohta toimetamisega kaasneva transpordikulu vastavalt enda poolt tehtud transpordi valikule.

3.8.Eduka tellimuse sooritamise ja ostu-müügilepingu sõlmimise korral saadab Ronex OÜ Ostja poolt märgitud e-posti aadressile elektroonilise tellimuse kinnituse.

3.9. Ronexi e-poes sooritatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel (E-R kl 9.00-17.00). Kui tellimuse esitamise aeg jääb hiljemaks kui reedel kl 16.30, toimub arve ja tellimuse vormistamine järgneval esmaspäeval. Kehtib ka "tulen ise kaubale järele" tarnevaliku puhul.


4. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

4.1. Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Ostja poolt ostetud Kaupa ei ole Müüja laos ja see tuleb spetsiaalselt Kauba tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, teatab sellest Müüja Ostjale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates ostumüügi-lepingu sõlmimisest. Ühtlasi annab teada Ostja poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Ostja kaotab Kauba kohaletoimetamise tarnetähtajast pikema tähtaja tõttu huvi Kauba ostmise vastu, on Ostjal õigus ostu-müügilepingust taganeda 2 tööpäeva jooksul.

4.2. Ostja peab Kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Kauba pakendi võimaluse korral ettevaatlikult seda kahjustamata ning säilitaks Kauba pakendi, samuti Kaubale paigutatud tehasekleebised ja seerianumbrid, et välistada lepingust taganemise soovi korral sellega seonduvad riskid.

4.3.  Füüsilisest isikust Ostjal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Kauba kättesaamist tõendab Ostja allkiri Kauba saatelehel koos Kauba kättesaamise kuupäevaga. Ostu-müügilepingust taganemiseks peab Ostja esitama Müüjale nimetatud tähtaja jooksul taganemisavalduse, milles Ostja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Kauba hinna või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu.

4.4  Ostjal puudub õigus Tingimuste p 4.3. alusel ostu-müügilepingust taganeda, kui ostu-müügilepingu objektiks olevaks Kaubaks on:

4.4.1  asi, mis on valmistatud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi;

4.4.2  asi, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;

4.4.3  audio- ja videosalvestis või arvutitarkvara, sh arvutimäng, kui Ostja on avanud Kauba pakendi.

4.5  Füüsilisest isikust Ostja poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Ostjale Kauba eest tasutud ostu-müügihinna. Müüja kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Ostja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Ostja on sama tähtaja jooksul Kauba Müüjale tagastanud, Kaup vastab Tingimuste p-s 4.6. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 4.8.

4.6  Ostja poolt tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust) ja kasutamata. Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt, st nii Kaup kui ka teised tooted.

4.7  Ostja ja Müüja on kokku leppinud, et Ostja kannab Kauba Müüjale tagastamisega seotud transpordikulutused kuni 10 € ulatuses, mille Müüja võib selles mahus tagastavast summast maha võtta.

4.8  Kui Ostja poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Ostjast tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt Kauba eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks teavitab Müüja Ostjale Kauba väärtuse vähenemise summa. Juhul, kui Ostja ei ole nõus näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.


5. Garantii ja nõuetele mittevastavad tooted

5.1. Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates Kauba üleandmisest füüsilisest isikust Ostjale.

 5.2  Kaubal puuduse ilmnemisel peab Ostja hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjaliku pretensiooni. Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva ja puuduse kirjelduse, Müüjale puudusega Kauba suhtes esitatava nõude ning viitama või lisama pretensioonile Kauba suhtes Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingut tõendava dokumendi.

5.3  Ostjal on Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda Müüjalt Kauba parandamist või selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Kauba vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Kauba suhtes sõlmitud ostu-müügilepingust.

5.4  Müüja ei vastuta Kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Ostja süül või kui puudus on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, samuti toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

5.5. Juriidilise isiku poolt professionaalseks kasutuseks ostetud kaupadele kehtib garantii vastavalt omavahelisele kokkuleppele, üldjuhul  6-kuud ostu-müügilepingu sõlmimisest, kui tootja ei näe konkreetsele tootele ette pikemat garantiid.

5.6.  Lisaks Ostutingimuste p-s 5.1. sätestatud Müüja vastutusele võib Kauba suhtes kehtida ka Kauba tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm tingimused on määratud konkreetse Kauba tootja poolt antava müügigarantii tingimustes. Ostjal on võimalik teda huvitava Kauba tootja müügigarantii olemasolu ja täpsemate tingimuste kohtan info saamiseks pöörduda Müüja poole e-kirja teel aadressile ronex[at]ronex.ee või helistades 6556672.


6. Muud tingimused

6.1. Kõiki Ronexi e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

6.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.